Өсүмдүктөрдүн илдеттери жана зыянкечтери 2023, Декабрь